Телефон: 0888319290 | 0894701593 

Имейл: julian.dimitrov@dimitrovlaw.bg

За насАдвокат Юлиан Димитров е завършил Софийски университет "Свети Климент Охридски" през 1997 с придобита образователна степен магистър по право. Придобита юридическа правоспособност в началото на 1999 г., през същата година е вписан за адвокат на 4 март 1999 година. Член на Софийска адвокатска колегия от 1999 година Завършил е Университета за Национално и Световно Стопанство със специалност икономика и организация на труда, със степен бакалавър през 2002 г. В момента е активно действащ адвокат, с повече от 24-годишна непрекъсната адвокатска практика, изразяваща се в активно процесуално представителство, специализирано в областта на гражданското, облигационното ,семейното, вещното право /вкл. имотни спорове и сделки/. Адвокат Димитров е с изключително богат опит в защита на обвиняеми и подсъдими лица, по наказателни производства. Продължителна работа със задържани лица по закона за министерство на вътрешните работи и НПК, представителство в досъдебна и съдебна фаза и представителство пред първа въззивна и касационна инстанция. Изготвяне на въззивни и касационни жалби, както искания за възобновяване на наказателни дела. Изготвяне на жалби по закона за административните нарушения и наказания и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции срещу актовете на администрацията и на административно наказващите органи.

Също така представителство по чл. 60 от закона за съдебната власт и защита на лица претърпели вреди от незаконни актове на съдилищата. Винаги извършваме предварително консултиране относно случая Ви. Цел в работата на адвокат Димитров е да намери най-ефективното и бързо решение на проблемите Ви. Затова изключително много държим на подробното предварително запознаване със ситуацията и документите, с които разполагате, преди поемането на случая Ви.

Пълната конфиденциалност е задължително условие, за съвместна работа. Можете да бъдете сигурни, че споделеното по Вашия казус никога няма да напусне стените на кантората. За тази цел, сключвайки договор за правна защита и съдействие, взаимно поемаме безсрочен ангажимент за неразпространение, без Вашето съгласие, на всякаква информация касаеща случая Ви.

Адвокатската кантора е отличен избор за хора, които желаят да оставят делата си в ръцете на опитен и добър адвокат, без да се налага лично да присъстват на делата си или да подготвят и подават сами молби в съда, да следят за срокове и пр.

Основен принцип в нашата работа е да изчерпим извънсъдебните възможности, за решаване на спора. Винаги когато това е възможно и целесъобразно, опитваме да разрешим проблема чрез кореспонденция, със съответното дружество или административен орган, както и със сигнали и жалби пред контролните институции.

Никога не даваме съвет да водите рискови дела, за да спечелим хонорар. Това се отнася за всички видове дела, които поемаме. Основен принцип е винаги да бъдем откровени с Вас, като Ви информираме за възможността да загубите делото, което възнамерявате да заведете и да бъдете обременени с разноските по воденето му, включително направени от другата страна. Считаме, че откровеността е задължителна, за да направите своя информиран избор.

Държим на качественото индивидуално обслужване и на качествените клиенти. Затова не предлагаме водене на масови дела- погрешно наричани, “колективни искове“, за ниски хонорари.

Считаме, че вниманието което отделяме на всеки един клиент, с всичките специфики и тънкости на казуса му, са основен фактор, за да спечелим делото му. В противен случай, просто бихме предлагали една некачествена услуга с цел бърза печалба.

Винаги държим на навременното и справедливо заплащане на предлаганите от нас услуги и не приемаме работата на „резултативен хонорар“. Затова предпочитаме клиенти, дошли при нас с препоръка или изградили по друг начин доверие в качеството на работата на кантората.

Държим на пълната взаимна коректност и точност в съвместната ни работа. Ще се уверите, че ние никога няма да забравим за записания от Вас час и поетия към Вас ангажимент. Ще спазим всички срокове, така както са уговорени в договорите сключени с Вас, ще Ви предоставим доказателства за свършената работа, ще заплатим всички такси и разноски, за които сте ни оставили парични средства в срок и няма да станем причина за прекратяване на делото Ви.

Не работим с клиенти, които не заплащат в срок или спрямо уговорения с нас хонорар. Това важи и за нови и за редовни клиенти, без изключение.

Стремежът ни е да даваме максимума в работата си и да Ви спестим излишни неприятности и средства. Можете да бъдете напълно спокойни, че действията , които Ви предлагаме да предприемете, са само необходимите и целесъобразните такива.

Сертификати: